INSTALLATION AV SMART D REMOTE

Fråga.

Hej, detta gäller smart d enheten. Jag försöker få igång Remote funktionen, men när jag kopplar in enheten mot routern får jag ett fel meddelande ” the system has detected a conflict for statically assigned ip address…..”. Routern har tillgång till internet och det går att surfa via t.ex en telefon som är ansluten till den.

Vad kan felet vara?

Läste att andra hade haft framgång genom att ändra dometic enheten till DHCP ip istället för en statisk ip adress, eller kan det vara så att jag måste konfigurera en profil i routern för just denna enhet?

Svar.

HejSkickar instruktioner på hur man startar upp den.

MvhJanne

OBS. Den bif. filen som Jan hänvisar till finns nu på hemsidan under ”Medlemssidor”