Styrelse, revisorer och valberedning

STYRELSE 2022-2023

Ordförande
Rolf Gustafsson  (no 741)
Linköping
070-518 28 80

Sekreterare
Inger Silverfjord Titze (no 558)
Gustavsberg
070-565 77 72

Kassör
Maritha Johansson (no 292)
Vadstena
070-650 78 81

Ledamot
Kenth Johansson (no 631)
Grästorp
070-591 13 64

Ledamot & Mötessamordnare Svealand
Jan Backström (no 594)
Örebro
070-553 31 32

Suppleant & Mötessamordnare Norrland
Roger Ingvarsson (no 232)
Umeå
070-648 54 58

REVISION

Revisor
Micke Karlin (no 976)
Västerås
070-585 45 20

Revisorssuppleant
Owe Eriksson (no 244)
Norsborg
070-343 20 71

VALBEREDNING

Dan Melander (no 425)
Borås
076-633 32 55