Styrelse, revisorer och valberedning

STYRELSE 2022-2023

Ordförande

Linköping
070-5182880

Sekreterare

Gustavsberg
070-5657772

Kassör

Vadstena
070-6507881

Ledamot

Grästorp
070-5911364

Ledamot & Mötessamordnare Svealand

Örebro
070-5533132

Suppleant & Mötessamordnare Norrland

Umeå
070-6485458

Suppleant 2

Vakant (no xxx)
Ort
Mobilnr

REVISION

Revisor

Micke Karlin (no 976)
Västerås
070-5854520
 

Revisorssuppleant

Owe Eriksson (no 244)
Norsborg
070-3432071

VALBEREDNING

Dan Melander (no 425)
Borås
076-6333255