Styrelse, revisorer och valberedning

STYRELSE fram till årsmötet 2024

Ordförande
Rolf Gustafsson  (no 741)
Linköping
070-518 28 80

Sekreterare
Inger Silverfjord Titze (no 558)
Gustavsberg
070-565 77 72

Kassör
Maritha Johansson (no 292)
Vadstena
070-650 78 81

Ledamot & Mötessamordnare Götaland
Kenth Johansson (no 631)
Grästorp
070-591 13 64

Ledamot & Mötessamordnare Svealand
Jan Backström (no 594)
Örebro
070-553 31 32

Ledamot & Mötessamordnare Norrland
Roger Ingvarsson (no 232)
Umeå
070-648 54 58

SUPPLEANTER

Suppleant 1
Leif Lindström (no 977)
Strängnäs
070-343 57 08

Suppleant 2
Jan Wallinder (no 231)
Enskede
070-575 35 00

REVISION

Revisor
Micke Karlin (no 976)
Västerås
070-585 45 20

Revisorssuppleant
Kerstin Hanserud (no 533)
Båstad
072-316 43 23

VALBEREDNING

Ordförande
Dan Melander (no 425)
Borås
076-633 32 55