Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse

Ordförande

Linköping
070-5182880

Sekreterare

Carina Molin (no 943)
Karlskoga
073-0444126

Kassör

Vadstena
070-6507881

Ledamot & Mötessamordnare Norrland

Umeå
070-6485458

Ledamot & Mötessamordnare Svealand

Örebro
070-5533132

Suppleant & Mötessamordnare Götaland

Vakant (no xxx)
Ort
Mobilnr

Suppleant

Lars Engert (no 643)
Rydebäck
072-7422192

REVISION

Revisor

Eva Johansson (no 164)
Bro
070-3101942
 

Revisorssuppleant

Kenth Johansson (no 631)
Grästorp
070-5911364

VALBEREDNING

Dan Melander (no 425)
Borås
076-6333255