Automatiskt fotsteg.

Fråga.

Hur gör man bäst för att fotsteget ska stanna ute när motorn går?(vid bodelsdörren, det är en 810Lb)

Uno Andersson

Svar.

Hej Uno
Vist går det att ordna så att fotsteget inte går in då du startar bilen men det äventyrar säkerheten som Kabe värnar om lika som att det larmar om el kabel och antenn.
Jag tror att man bör ta sig en riktig skarp fundering innan man kopplar bort funktionen som drar in fotsteget.
Funktionen styrs från bilens B+ till en nod som ger en signal att dra in Fotsteget.

Hälsning

Janne