Ordförande har ordet maj – juni 2021

Hej bästa medlem!
Vi närmar oss högsäsongen för resandet i landet och husbilarna är klara för trevliga utmaningar. ”Vår tid är nu” – heter TV-serien och det gäller ju husbilslivet också. Ja, jag vet att flera av oss säger att det är året runt, speciellt i en KABE, som är bästa tid.
Årsmötet 2021 blev ju inte fysiskt i Lycksele som planerat utan digitalt denna gång. 25 medlemmar deltog i det digitala mötet som genomfördes på den digitala plattformen Microsoft Teams. Protokoll från mötet tillsammans med fastställd årsredovisning finns att läsa under Dokument på hemsidan.

Husbilsregistreringar för april 2021
April månads husbilsregistreringar visar 391, medan det i april föregående år registrerades 498 husbilar. Hittills under kalenderåret 2021 har det totalt registrerats 1 846 husbilar, medan det under motsvarande period 2020 registrerades 883. Detta innebär en ökning med 109,06 procent för år 2021.

Husbilslivet.
Husbil ökar i popularitet, vilket är roligt, men det medför också andra sidor, som flera av er givit uttryck för. Det börjar bli trångt på ställplatser och campingar. Ja många av er skriver att det är fullt. Företrädesvis kring helger och högtider. Innebär detta tro att vi kommer att förse våra bilar med utrustning för mer fricamping? Tänker på Litiumbatterier, solpaneler och inverter/växelriktare 12V till 230V. Frihet medför också investering, ofta rejält också.

Framöver
Närmast blir besked från KABE (sagt till den 14 juni) om deltagande i Elmia Husvagn Husbil 2021 i september. Så fort vi får besked får du läsa om det i FB och på hemsidan.

På årsmötet uppdrogs till styrelsen att, enligt förslag i motion från Stig-Göran Sandvik medlem 910, tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram underlag för ett kvalitetsför­höjande arbete i ägandet av en KABE husbil.
Till denna grupp efterlyses 2–3 personer, mer än gärna kvinnliga deltagare, som kan bidraga med kompetens och insikt. Någon med god kontroll på Konsumentköplagen, kvalitets­uppföljning och produktionsteknik. Viktigt att gruppen har bredd och tyngd så att material från gruppen är vederhäftigt. Är du intresserad så skicka ett mejl till ordforande@kabehusbilsklubb.se

Styrelsen kommer att träffas den 16 juni och då se vilka möjligheter det kommer att finnas för att arrangera aktiviteter i höst.


Nya medlemmar
Följande nya medlemmar har tillkommit sedan sist som vi hälsar hjärtligt välkomna.
För första och enda gången i klubbens historia har medlemstalet ”1000” nu uppnåtts.
Medlemsnummer 1000 hör hemma hos Elisabeth Andersson och Jan Karlsson. Vi lyfter på hatten och gratulerar med en fanfar och en bukett digitala rosor.

NoNamnOrt
997Bo o Elisabeth Andersson  Stenungsund
998Dennis Fridström o Elicabeth Lind  Västerås       
999Rickard o Helena Stocks  Kungälv        
1000Elisabet Andersson o Jan Karlsson  Oxelösund        
1001Bertil o Eva Hultin  Långsele       
1002Annika o Jan Swedbjer  Nävekvarn    
1003Ingbritt EnvallMantorp         
1004Petra o Jörgen Hagberg  Dingle            
1005Veikko Rajala  Kiruna             

Ha de gott fram till nästa gång vi har kontakt,
önskar jag dig