Ordförande har ordet aug. – sept. 2020.

Hej Klubbvänner.

Klubbnytt.

Trots restriktioner har styrelsen bestämt att genomföra ett årsmöte.

Det går inte att vänta längre då en ny styrelse måste få förutsättningar att påbörja arbetet med kommande verksamhetsår.

Vi har fortsatt att följa Folkhälsomyndighet och Regerings rekommendationer. Det ser inte ut som att gränsen för 50 deltagare vid sammankomst kommer att ändras under hösten.

På hemsidan under ”Medlemmar ” finns årsmöteshandlingar och inbjudan till årsmötet i Ånnaboda-Örebro den 4-6 sept. 

Det står den 23 maj på dagordningen för det var ju då som vi skulle haft årsmöte och handlingarna var då färdiga. 

Det är nu ändrat till den 5 sept. samt att den inställda klubbresan till Danmark finns med + övriga inställda träffar. Det finns därför reviderade årsmöteshandlingar på hemsidans ”Medlemssidor”.

De som betalt träffavgift till Elmia och Dalhalla har nu fått hela eller stor del av träffavgiften återbetald.

Vi väntar fortfarande på besked från arrangören av Diggiloo skall hör av sig efter semestern om vårt krav på återbetalning.

Lite info. från husbilsfronten.

Vi är nog många som har sett den krocktest som Trafikverket gjorde och publicerade på YouTube för ca: 1 år sedan. Man blir ju orolig för de konsekvenser som en krock kan medföra.

Regeringen har nu gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hur husbilars krocksäkerhet kan förbättras. Frågan måste hanteras inom EU eftersom husbilar omfattas av harmoniserade regler inom EU.

Trafikverket skall redovisa uppdraget senast 31 dec. i år till Regeringskansliet.

Att vägtrafiken får bära en tung skattebörda är välkänt för många. I framtiden kommer statens intäkter från fossila drivmedel att minska. För att vägtrafiken skall kunna planera för framtiden krävs en strategi. VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut har lämnat en forskningsrapport om framtidens beskattning av vägtrafiken. Läs mer på www.vti.se 

Det finns nog många  bland husbilsägarna som skulle vilja köra mer miljövänligt om det var möjligt. Alternativet för drivmedel i dag är HVO-diesel. 

Tillgången är i dag begränsad över hela landet och priset är ca: 1 kr dyrare/l än vanlig diesel. Med HVO-diesel minskas utsläppen med 90 %

EU har nu godkänt fortsatt skattebefrielse för biogas. Det oklart om E85 och HVO får samma skatterabatt.

Ett annat hinder är att flera basfordonsleverantörer  hittills inte har godkänt att husbilarna får köra på HVO.

Både husbilar och husvagnar fortsätter öka sin nyregistrering så att den totala nedgången ”endast” är 5,77% för husbilar trots den kraftiga skattehöjningen i år.

Tack för mig.

Var tid har sitt. Under vintern har vi sålt vår husbil och kommer att använda andra transportmedel för resa och besök både i närmiljön och långt borta från husets väggar.

Efter att avverkat två båtar ,två husvagnar och nu senast två husbilar får det bli annat än ”campingliv”.

Det har varit både roligt och stimulerande att under fem år fått vara förtroendevald i klubben.

Tack för det förtroendet.

Gemenskapen i klubben har varit stimulerande och gett många goda vänner och minnen.

Ett stort tack till alla Er som genom åren på olika sätt bidragit till att klubben kunnat utvecklas och att nya husbilsägare funnit att vår klubb ger mervärde i husbilslivet.

Lycka till i framtiden.

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna.

913 Per och Ann-Sofie Ellvåg. Kumla.

914 Mikael och Inger Tammi. Sunne.

915 Mats och Eva Ericsson. Halmstad.

916 Mårten och Marie Johannesson. Stockholm.

917 Kenneth Norberg och Elisabeth Rydström. Timrå.

918 Michael Hultgren och Marie Samuelsson. Arboga.

919 Gunnar Säfström och Inger Johansson. Umeå.

920 Per Anders Hörlin och Eva Nyberg. Jönköping.

921 Tommy och Karin Johansson. Jukkasjärvi.

922 Martin och Ann-Charlotte Andersson. Mölnlycke.

923 Dan-Axel och Carina Fridh. Helsingborg.

924 Benny och Cinikka Arthursson. Skövde.

925 Jennie Saxborg och Jörgen Östman. Knutby.

926 Tommy Andersson. Södra Sandby.

Var rädda om Er och varandra.

Vi möts framöver 

Lars Kjellgren