Felmeddelande, ”Fuse Broken at STN5”

Fråga
Hej!
Vi har en KABE TM x780 LGB -2017.
I panelen står det ”Fuse Broken at STN5” Bl.a. fungerar inte kylen. Janne vet du var denna säkring sitter?

Med vänlig hälsning,
Anders Östman
Svar
Hej
Nod 5 sitter i (en svart liten låda) bakom förarstolen mot väggen i en låda som även rymmer värmeväxlaren.
Trångt men med en liten mejsel så skruvar du bort locket. Kolla noga så att ingen kabel lossnar. Byt den lilla 20A säkringen.
 
Mvh
Janne

Dessa noder finns på olika platser runt om i din husbil och tar hand om de signaler som genereras via panelen ovanför bodelsdörren. Placeringen av noderna varierar beroende på bilmodell.
Här finns en kort presentation av hur KABE Smart D är uppbyggt i din husbil.

Här ser du ett exempel på hur elsystemet i en KABE x780 LXL 2018 är,