Träffar

Klubbträffar i år.
Klubbträffar i år.

Klubbträffar i år.

Nu är den sista klubbträffen för i år genomförd och samtliga träffar har varit populära och med gott deltagande. Ett stort tack till våra regionansvariga för gott arbete tillsammans med sina respektive. Under hösten fins det utrymme för spontana träffar…