Årsavgiften för 2021

Det är några av oss som saknar underlag för inbetalning av årsavgiften för 2021. Lösningen på detta kommer här nedan. Så vet du med dig att du inte fått något betalningsunderlag till din inkorg, löser du det så här.

Betala 200 kr till Swish på nummer: 1230410902 eller Bankgiro 771-8919.
Ange på meddelanderaden ditt Medlemsnummer + 2021 + namn .

OBS!
Medlemmar med nr från 930 och högre ska inte betala för 2021. Ingår i nyanmälan efter 1 september 2020